Радіометр РУГ-2001

Коротка інформація:

Радіометр питомої активності РУГ-2001 (далі радіометр) призначений для оперативного визначення питомої активності природних радіонуклідів 232Th, 226Ra, 40K і техногенних радіонуклідів 60Co, 137Cs в пробах, що відбираються для хімічного аналізу металургійних виробництв. Радіометр застосовується в лабораторіях радіологічного контролю металургійних комбінатів.

Радіометр РУГ-2001

Коротка інформація:

Радіометр питомої активності РУГ-2001 (далі радіометр) призначений для оперативного визначення питомої активності природних радіонуклідів 232Th, 226Ra, 40K і техногенних радіонуклідів 60Co, 137Cs в пробах, що відбираються для хімічного аналізу металургійних виробництв. Радіометр застосовується в лабораторіях радіологічного контролю металургійних комбінатів.

В основу роботи радіометра покладено гамма-спектрометричний метод визначення вмісту радіонуклідів, заснований на вимірах розподілу амплітуд імпульсів від досліджуваних радіонуклідів в фіксованих енергетичних інтервалах.

Радіометр являє собою стаціонарний пристрій, що складається з наступних основних вузлів:

• cвинцевий захист (1 штука для одноканального радіометра, 2 штуки для двоканального радіометра); • блок детектування БДЭГ-01Д (1 штука для одноканального радіометра, 2 штуки для двоканального радіометра); • блок перетворювача БПА-01Д (в залежності від замовлення, поставляється в складі персонального комп'ютера або в окремому корпусі); • персональний комп'ютер

Свинцевий захист служить захистом від впливу навколишнього природного фону на процес вимірювання.

Блок детектування перетворює потік енергій гамма-випромінювання в послідовність імпульсів відповідних амплітуд. На торці блоку детектування розташований колодязь для розміщення аналізованої проби.

Блок перетворювача БПА-01Д перетворює амплітуди імпульсів від блоку детектування в цифрові коди і передає їх у персональний комп'ютер. Блок перетворювача має два незалежні канали обробки інформації, до нього одночасно може бути підключено два блоки детектування. Залежно від замовлення, плата блоку перетворювача БПА-01Д встановлюється у вільний PCI-слот персонального комп'ютера або в окремий корпус. Обмін інформацією здійснюється через COM-порт.

Параметри Значення
Діапазон вимірювань радіометром питомої активності, Бк/кг від 20 до 10000
Реєстровані радіонукліди 232Th, 226Ra, 40K 60Co, 137Cs
Межі основної відносної похибки вимірювання питомої активності при довірчій ймовірності 0,95 не більше, % ± 30
Мінімальна вимірювана активність 137Cs за час вимірювання 60 хв (при радіаційному фоні 0,15 мкЗв/год) при Р = 0,95, d = 50% не більше, Бк 4
Нестабільність градуювальної характеристики перетворення за 8 годин роботи не більше, % ± 1
Нестабільність лічильної характеристики за 8 годин роботи не більше, % ± 5
Час встановлення робочого режиму радіометра не більше, хв 30
Час безперервної роботи радіометра не менше, год 8
Значення часу вимірювання встановлюються в діапазоні, хв від 10 до 60
Умови експлуатації
Температура навколишнього повітря, °С від 10 до 35
Відносна вологість повітря (при температурі +30 °С), % 75
Атмосферний тиск, кПа від 84 до 106,7