Система якості

На підприємстві ТОВ «Позитрон GMBH» з 2005 року функціонує сертифікована система якості. Діюча система якості відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015). Система якості сертифікована національним органом України з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт» (реєстраційний номер сертифіката відповідності - № UA.C.465-21 від 05.07.2021).

Нижче представлена коротка історія створення та розвитку системи якості:

У 1995 р. була розроблена і впроваджена СМЯ по ДСТУ ISO 9001 - 95 (в рамках виконання умов ліцензії № 07-ПІ-95-117 від 21.11.1995 р. на розробку і проектування приладів радіаційного контролю для об'єктів ядерної енергії).

У 2002 р. проведено аудит СМЯ робочою групою ВП "ХАЕС". За результатами аудиту підприємство внесено до списку постачальників для НАЕК «Енергоатом» (номер у списку 106 - лист Дирекції з якості Департаменту ліцензування НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" вих. № 06/205 від 16.04.2003).

2003 р. - проведено аудит СМЯ комісією ДСП "ЧАЕС". ТОВ «Позитрон GMBH» включено до Переліку затверджених постачальників ДСП "ЧАЕС" (рішення про можливість використання продукції постачальника №5 від 17.07.2003 р).

2004 р. - розроблена і впроваджена СМЯ по ДСТУ ISO 9001 - 2001 (ISO 9001: 2000), а так само проведено аудит СМЯ комісією ВП "ЗАЕС". Підприємство затверджено в якості постачальника ВП "ЗАЕС" (рішення № РШ-П.1.18.022-04 від 17.11.2004 г).

У 2005 р. - проведено аудит СМЯ комісією ДП «Укрметртестстандарт». За результатами роботи комісії СМЯ, ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» сертифіковано (сертифікат відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001: 2000) № UA 2.002.1371 від 05.01.2005). В цьому ж році проведено черговий аудит СМЯ комісією ВП "ХАЕС". ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» затверджено в якості корпоративного постачальника ДП НАЕК «Енергоатом» (рішення про затвердження постачальника № РШ-П 0.03.065-05 від 27.10.05 р).

У 2006 і 2007 рр. - проведено наглядовий аудит СМЯ комісією ДП «Укрметртестстандарт».

2008 р. - проведена комплексна перевірка СМЯ комісією ДП НАЕК «Енергоатом». За результатами перевірки ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» затверджено в якості корпоративного постачальника для АЕС України (рішення ДП НАЕК «Енергоатом» №РШ-П 0.08.063-07 від 03.01.2008). В цьому ж році проведено черговий наглядовий аудит СМЯ комісією ДП «Укрметртестстандарт».

2009 р. - був проведений черговий наглядовий аудит СМЯ комісією ДП «Укрметртестстандарт».

У 2010 р. проведено коректування СМЯ, відповідно до впроваджених ДСТУ ISO 9001: 2009. СМЯ ТОВ «ПОЗИТРОН GМBH» сертифіковано по ДСТУ ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008) (сертифікат відповідності UA 2.002.04146-10 від 05.01.2010, виданий національним органом України з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт»).

2011 р. - проведена чергова перевірка СМЯ комісією ДП НАЕК «Енергоатом». За результатами перевірки підприємство ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» затверджено в якості постачальника ДП НАЕК «Енергоатом» (рішення ДП НАЕК «Енергоатом» РШ-П 0.03.042-11 від 07.06.2011). В цьому ж році проведено черговий наглядовий аудит СМЯ комісією ДП «Укрметртестстандарт».

У 2012 і 2013 рр. був проведений черговий наглядовий аудит СМЯ комісією ДП «Укрметртестстандарт».

2014 р. - проведена чергова перевірка СМЯ комісією ДП НАЕК «Енергоатом». За результатами перевірки підприємство ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» затверджено в якості постачальника ДП НАЕК «Енергоатом» (рішення ДП НАЕК «Енергоатом» РШ-П 0.03.051-14 від 25.06.2014).

У 2015 р. проведено коректування СМЯ відповідно до впроваджених ДСТУ ISO 9001: 2009. СМЯ ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» сертифікована по ДСТУ ISO 9001: 2009 (ISO 9001: 2008) (сертифікат відповідності UA 2.002.08851-15 від 09.02.2015, виданий національним органом України з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт»).

У 2018 р. проведено коректування СМЯ відповідно до впроваджених ДСТУ ISO 9001: 2015. СМЯ ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» сертифікована по ДСТУ ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015) (сертифікат відповідності UA 2.002.08851-15 від 04.07.2018, виданий національним органом України з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт»).

2019 р. - проведена чергова перевірка СМЯ комісією ДП НАЕК «Енергоатом». За результатами перевірки підприємство ТОВ «ПОЗИТРОН GMBH» затверджено в якості постачальника ДП НАЕК «Енергоатом» (рішення ДП НАЕК «Енергоатом» РШ-П 0.35.074-19 від 22.07.2019).

У 2021 р. проведена чергова перевірка СМЯ. СМЯ підприємства ТОВ «Позитрон GMBH» сертифікована по ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) (сертифікат відповідності № UA.С.465-21 від 05.07.2021, виданий національним органом України з сертифікації ДП «Укрметртестстандарт»).

Щорічно підприємство «Позитрон GMBH» ставить перед собою нові цілі у сфері якості для стабільного виробництва високоякісних приладів радіаційного контролю та підвищення задоволеності споживачів.