Cигналізатор СГИ-01

Коротка інформація:

Сигналізатор гамма-випромінювання СГИ-01 призначений для контролю збереження джерел гамма випромінювання, які розміщені в захисних контейнерах. Сигналізатор безперервно вимірює рівень гамма-випромінювання в точці його установки і виробляє сигнал тривоги в двох випадках:

- при несанкціонованому вилученні гамма-джерела з захисного контейнера

- в разі несанкціонованого переміщення контейнера разом з джерелом за межі зони контролю сигналізатора.

Cигналізатор СГИ-01

Коротка інформація:

Сигналізатор гамма-випромінювання СГИ-01 призначений для контролю збереження джерел гамма випромінювання, які розміщені в захисних контейнерах. Сигналізатор безперервно вимірює рівень гамма-випромінювання в точці його установки і виробляє сигнал тривоги в двох випадках:

- при несанкціонованому вилученні гамма-джерела з захисного контейнера

- в разі несанкціонованого переміщення контейнера разом з джерелом за межі зони контролю сигналізатора.

При несанкціонованому вилученні джерела з контейнера відбувається підвищення рівня випромінювання в місці установки сигналізатора, що призводить до видачі сигналізатором сигналу тривоги.

При несанкціонованому переміщенні контейнера разом з джерелом за межі зони контролю сигналізатора рівень випромінювання зменшується, що також призводить до видачі сигналу тривоги. Сигналізатор являє собою стаціонарний датчик рівня гамма випромінювання. Сигналізатор безперервно вимірює рівень гамма-випромінювання від контрольованого блоку гамма-джерела (БГД), здійснює порівняння виміряного значення з верхнім і нижнім граничними значеннями. У тому випадку, якщо рівень гамма випромінювання стає нижче нижнього порогу або вище верхнього порогу, сигналізатор видає сигнал тривоги. Верхній і нижній пороги сигналізатора встановлюються шляхом запису їх значень в пам'ять сигналізатора.

Сигналізатор встановлюється в місцях стаціонарного розміщення БГД, що входять до складу радіоізотопних приладів технологічного контролю - плотномірів, рівнемірів, товщиномірів, конвеєрних терезів, гамма-реле і т. п. Або до складу медичного обладнання для радіотерапії.

Сигналізатор виявляє:

• розкриття захисного контейнеру з джерелом гамма-випромінювання (БГД) - перевищення виміряних значень гамма-випромінювання над граничним значенням; • відсутність джерела гамма-випромінювання (БГД) в контрольованій зоні - зниження виміряних значень менше порогового значення.

Технічні характеристики сигналізатора СГИ-01:

• Габаритні розміри: ширина - 80 мм, висота - 60 мм, глибина - 180 мм • Маса сигналізатора не більше 0,5 кг. • Живлення сигналізатора здійснюється від джерела живлення постійного струму напругою від 8 до 36 В (номінальне значення 12 В). • Струм, споживаний сигналізатором від джерела живлення, не перевищує 250 мА при включенні (протягом 2 секунд під час запуску імпульсних перетворювачів) і 50 мА при безперервному режимі роботи.