Радіометр РКС-02 «Кордон»

Коротка інформація:

Радіометр нейтронного і гамма-випромінювання РКС-02 «Кордон» (далі радіометр) застосовується для:

- оперативного виявлення санкціонованого і несанкціонованого ввезення-вивезення джерел нейтронного і гамма-випромінювань або забрудненого радіоактивними речовинами транспорту або вантажу на транспортних комунікаціях;

- для контролю несанкціонованого виносу (ввезення) джерел радіоактивного випромінювання (або забруднених радіоактивними речовинами матеріалів) під час проходу через контрольний простір персоналу при вході (або виході) на територію промислових об'єктів і об'єктів державної власності і т.д.

Радіометр РКС-02 «Кордон»

Коротка інформація:

Радіометр нейтронного і гамма-випромінювання РКС-02 «Кордон» (далі радіометр) застосовується для:

- оперативного виявлення санкціонованого і несанкціонованого ввезення-вивезення джерел нейтронного і гамма-випромінювань або забрудненого радіоактивними речовинами транспорту або вантажу на транспортних комунікаціях;

- для контролю несанкціонованого виносу (ввезення) джерел радіоактивного випромінювання (або забруднених радіоактивними речовинами матеріалів) під час проходу через контрольний простір персоналу при вході (або виході) на територію промислових об'єктів і об'єктів державної власності і т.д.

Радіометр являє собою стаціонарний пристрій, що складається з блоків детектування і блоку вимірювання з вбудованим блоком живлення.

Блоки детектування перетворюють сумарний потік нейтронного і гамма-випромінювання в послідовність імпульсів на виході. Принцип роботи блоків детектування заснований на сцинтиляції в пластмасовому сцинтиляторі. В якості детектора використовується пластмасовий сцинтилятор, чутливий до гамма і нейтронного випромінювання. Швидкість рахунку вихідної послідовності імпульсів пропорційна щільності сумарного потоку гамма-квантів і нейтронів в місці розташування блоку детектування.

Типове розташування радіометра на прикладі модифікації для автомобільного транспорту:

Схема типового розташування радіометра; Контроль двох смуг руху автотранспорту (вид зверху);

Приклади встановлення радіометра РКС-02 «Кордон» на об'єктах замовників:

Радіометр нейтронного і гамма-випромінювання РКС-02 «Кордон» пройшов державні приймальні випробування оцінки відповідності технічним регламентам законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затверджених Постановою КМУ №94 від 13.01.2016 р., має сертифікат перевірки типу № UA.TR.113-0064/05-17 версія 2 від 26.10.21 р

Технічні характеристики РКС-02 «Кордон»
Параметри Значення
Діапазон реєстрованих енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,06 до 3
Діапазон реєстрованих енергій швидких нейтронів, МеВ від 0,2 до 10
Діапазон вимірювань щільності потоку нейтронного випромінювання, хв -1∙см-2 від 0,1 до 10
Межі основної відносної похибки вимірювання щільності потоку нейтронного випромінювання при довірчій ймовірності 0,95 не більше, % ±40
Діапазон вимірювання щільності потоку гамма-випромінювання з енергією 660 кеВ, хв -1∙см-2 від 0,5 до 50
Межі основної відносної похибки вимірювання щільності потоку гамма-випромінювання з енергією 660 кеВ при довірчій ймовірності 0,95 не більше, % ±35
Чутливість радіометра до гамма-випромінювання з енергією 660 кеВ:

– з блоком детектування БДПС-03М не менше, (імп/с)/(хв -1∙см-2)

– з блоком детектування БДПС-06 не менше, (імп/с)/(хв -1∙см-2)


300

440

Діапазон значень часу вимірювання встановлюються в межах, с від 0,125 до 128
Час безперервної роботи не менше, годин 24
Нестабільність показань радіометра за час безперервної роботи 24 год не більше, % 5
Середнє напрацювання на відмову не менше, годин 10000
Середній термін служби радіометра не менше, років 10
Поріг сигналізації радіометра встановлюється одним з трьох видів: • «абсолютний» встановлюється в межах від 0,2 до 50 хв-1∙см-2. При установці «абсолютного» порогу, радіометр реагує на перевищення сумарного рівня випромінювання від фону і від контрольованого об'єкта; • «відносний» встановлюється в межах від 10 до 1000% відхилення результату вимірювання щільності потоку від рівня фону; • «оперативний» встановлюється в межах від 0 до 10 середньоквадратичних відхилень (сигма) результату вимірювання щільності потоку від рівня фону. Значення часу вимірювання встановлюються від 0,125 до 128 секунд. Ефективність реєстрації радіометром гамма-випромінювання і швидких нейтронів від PuBe джерела відповідає значенням (з відхиленням не більше ± 35%), наведеним у таблиці.
Блок детектування БДПС-03М
Вид випромінювання Гамма-випромінювання Нейтрони
Енергія гамма-випромінювання, кеВ 60 660 1250 PuBe джерело
Ефективність реєстрації, % 15 100 80 не менше 400
Блок детектування БДПС-06
Вид випромінювання Гамма-випромінювання Нейтрони
Енергія гамма-випромінювання, кеВ 60 660 1250 PuBe джерело
Ефективність реєстрації, % 15 100 80 не менше 500
Умови експлуатації
Температура навколишнього повітря, °С
- для блоків детектування
- для блоку вимірювання та блоку живлення

від -30 до +50
від +5 до +50
Відносна вологість повітря (при температурі + 35 °C) не більше,%
- для блоків детектування
- для блоку вимірювання та блоку живлення

95
80
Атмосферний тиск, кПа. від 70 до 106

Існує три модифікації радіометра РКС-02 «Кордон»:

• для контролю залізничного транспорту; • для контролю автомобільного транспорту; • для контроля персоналу, пасажирів, багажу.

Радіометр для контролю транспорту являє собою стаціонарний пристрій, що складається з наступних основних складових частин:

• блоки детектування (БДПС-03М або БДПС-06); • блок вимірювання УАК.

До складу радіометра крім основних блоків входять, в залежності від умов поставки:

• датчик наявності об'єкта КБХ-01ПМ з інфрачервоним випромінювачем ИКИ-03М для вироблення сигналу про наявність об'єкта в зоні контролю. Принцип дії датчика заснований на перетині об'єктом інфрачервоного променя; • сирена БИЦ-09 для дублювання звукового і світлового сигналу тривоги в місці установки блоків детектування; • блок виносної сигналізації БИЦ-12 для контролю працездатності сирени БИЦ-09 і вимкнення сигналу при спрацьовуванні сигналу тривоги. Контроль працездатності забезпечується при натисканні кнопки на БИЦ-12. Відключення звукового сигналу відбувається за допомогою тумблера на БИЦ-12; • дві стійки (базові та додаткові) для кріплення блоків детектування. Стійки встановлюються з двох сторін шляху проходження об'єкта контролю. Усередині кожної стійки встановлений один або два, залежно від умов поставки, блока детектування. У кожній зі стійок з блоками детектування, встановлені свинцеві екрани, що зменшують вплив природного радіаційного фону з усіх боків, крім напрямку до об'єкту контролю.

Радіометр для контролю персоналу виконаний у вигляді стаціонарних радіометричних воріт, що складаються з двох бічних стійок (стійка базова і стійка додаткова), нижнього і верхнього блоку. У кожній бічній стійці встановлено блок детектування БДПС-06 з довжиною сцинтилятора 1000 мм.

Основні вузли радіометра:

• блок детектування БДПС-06 (від 2 до 4 шт.); • блок вимірювання УАК; • блок живлення; • пристрій виявлення об'єкта (інфрачервоний випромінювач ИКИ-04, інфрачервоний приймач ИКП-03 і два вузла ПБУ-01); • бліц-лампа БИЦ-07; • плата кросова ПКЦ-19