Дозиметр-радіометр МКС-2001

Коротка інформація:

Дозиметр-радіометр МКС-2001 застосовується для проведення дозиметричного контролю в установах, де ведуться роботи із застосуванням радіоактивних речовин та інших радіаційно-небезпечних джерел іонізуючих випромінювань.

Дозиметр-радіометр МКС-2001

Коротка інформація:

Дозиметр-радіометр МКС-2001 застосовується для проведення дозиметричного контролю в установах, де ведуться роботи із застосуванням радіоактивних речовин та інших радіаційно-небезпечних джерел іонізуючих випромінювань.

Дозиметр-радіометр МКС-2001 являє собою багатофункціональний стаціонарний прилад з цифровою індикацією показань, мікропроцесорним управлінням і наявністю змінних блоків (пристроїв) детектування БДМГ-04, УДЖГ-01, УДГБ-01, БДМГ-101, БДМН-100, які підключаються екранованим кабелем до блоку вимірювання БОИ-12 або до БОИ-12-01. Блок сигнализации БИЦ-17 (Поставляється на замовлення споживача) призначений для дублювання світлових і звукових сигналів про перевищення встановлених порогів виміряними значеннями.

Блок (пристрій) детектування перетворює значення вимірюваної фізичної величини в послідовність імпульсів на виході. Сигнали від блоку (пристрою) детектування надходять на вхід блоку вимірювання, де відбувається їх обробка.

Дозиметр-радіометр забезпечує установку двох порогів спрацьовування сигналізації - поріг попереджувальний і поріг аварійний. Перевищення порогів сигналізації відображається елементами світлової та звукової сигналізації. Світлова та звукова сигналізація перевищення порогів, виконана на елементах індикації зеленого, жовтого, червоного кольору і звуковому сигналізаторі, встановлених на блоці вимірювання БОИ-12.

Залежно від встановлених коефіцієнтів налаштування, при перевищенні порогів включається звукова сигналізація.

Кожен факт спрацьовування порогової сигналізації фіксується в журналі перевищень граничних значень.

При включенні дозиметр-радіометр автоматично ідентифікує тип підключеного блоку (пристрою) детектування.

В процесі роботи дозиметр-радіометр забезпечує автоматичне перемикання діапазону вимірювання для блоків детектування з перемиканням діапазонів і накопиченням виміряних значень у пам'яті (журналі виміряних значень) з періодичністю, заданою в параметрах налаштування.

Блок вимірювання БОИ-12 призначений для:

• лічення імпульсів, що надходять від підключеного блоку детектування; • визначення середньої швидкості підрахунку послідовності вхідних імпульсів; • обчислення результатів вимірювання, на підставі отриманої середньої швидкості підрахунку вхідної імпульсної послідовності; • виведення на РКД (дисплей) результатів вимірювання; • видачі світлових та звукових сигналів при перевищенні встановлених порогів (попереджувального і аварійного); • подачі напруги живлення на блок детектування; • запису і зберігання даних у журналах; • передачі і прийому інформації з незалежних інтерфейсів RS-232 і RS-485.

Дозиметр-радіометр МКС-2001 пройшов державні приймальні випробування оцінки відповідності технічним регламентам законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затверджених Постановою КМУ №94 від 13.01.2016 р., має сертифікат перевірки типу № UA.TR.113-0064/03-17 версія 2 від 24.12.19 р.

Параметри Значення
Електроживлення дозиметра-радіометра (для виконань 01, 02, 05-09, 20-26) здійснюється від мережі змінного струму напругою, В
з частотою, Гц

від 187 до 242
50 ± 1
Номінальне значення напруги електроживлення (для виконань 01 ,02, 05-09, 20-26) становить, В 220
Електроживлення дозиметра-радіометра (для виконань 10, 11, 14-19) здійснюється від джерела постійного струму напругою, В +12(±0,5)
Струм споживання (для виконань 10, 11, 14-19) при номінальній напрузі живлення +12 В, мА не більше 100
Потужність, споживана дозиметром-радіометром, ВА
для виконань 20, 21, 24
не більше 100
не більше 160
Час встановлення робочого режиму дозиметра-радіометра, хв
для МКС-2001 виконань 02,05, 06, 07, 09, 11, 16, 17
для МКС-2001 виконань 01, 08, 10, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

не більше 10
не більше 30
Час безперервної роботи дозиметра-радіометра, годин на добу не менше 24
Нестабільність показів дозиметра-радіометра за час безперервної роботи 24 годин, % не більше 5
Середнє напрацювання до відмови дозиметра-радіометра, годин не менше 10000
Середній термін служби дозиметра-радіометра з урахуванням заміни окремих модулів і вузлів, що виробили свій ресурс, років не менше 10
Умови експлуатації
Температура навколишнього середовища для БОИ-12 та БИЦ-17, °С від +5 до +50
Швидкість зміни температури, °С/годину не більше 5
Верхнє значення відносної вологості (при + 50 ºС),%
Гранична відносна вологість (при +50 ºC)
75
100
Атмосферний тиск, кПа від 54 до 540

При підключенні відповідного блоку детектування дозиметр-радіометр дозволяє вимірювати потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання в зонах з низькою і високою потужностями дози, потужність еквівалентної дози нейтронного випромінювання (БДМН-100), об'ємну активність гамма випромінюючих нуклідів в рідині (УДЖГ-01).

Варіант виконання 01

Дозиметр-радіометр МКС-2001 з блоком детектування БДМГ-101 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в зонах з високим значенням потужності дози.

Технічні характеристики блока детектування БДМГ-101
Параметри Значення
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,05 до 3,0
Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 3∙10-4 до 2∙102
Межі основної відносної похибки вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання при довірчій ймовірності 0,95 не більше, % ± 25

Зміна чутливості дозиметра-радіометра з блоком детектування БДМГ-101 при постійній потужності еквівалентної дози в залежності від енергії реєстрованого випромінювання в діапазоні від 0,05 до 1,25 МеВ не більше 30% від значення, отриманого від робочого еталонного джерела 137Cs

Варіанти виконань 02, 05, 11, 16*

Дозиметр-радіометр МКС-2001 з блоком детектування БДМН призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання

Технічні характеристики блока детектування БДМН-100
Параметри Значення
Діапазон реєстрованих енергій нейтронного випромінювання, МеВ від 0,025 до 10,0
Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання, мЗв/год від 0,1 до 100
Межі основної відносної похибки вимірювання потужності еквівалентної дози нейтронного випромінювання при довірчій ймовірності 0,95 не більше,% ± 25

Чутливість блоку детектування до випромінювання Рu-Ве джерела не менше 0,45 імп/с на 1 мкЗв/год.

* - Виконання 05 має в складі блок вимірювання БОИ-12-01 для підключення до аналізатора АМП-12 «Пульс-1А». Виконання 11 і 16 мають в складі блок вимірювання БОИ-12-01 з живленням+12 В. Виконання 11 поставляється без охолоджувача для блоку детектування БДМН.

Варіанти виконань 06, 07, 09, 17*

Дозиметр-радіометр МКС-2001 з використанням блоку детектування БДМГ-04 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання в широкому значенні вимірювань, починаючи з рівня фону.

Технічні характеристики блока детектування БДМГ-04
Параметри Значення
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,05 до 3,0
Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 0,05 до 10
Чутливість блоку детектування при градуюванні по зразковому радіонукліду 137Cs, не менше:
- БДМГ-04 (чутливий канал), с-1/(мкЗв∙ год-1);
- БДМГ-04 (грубий канал), с-1/(мкЗв∙ год-1);


4,0
8,0

Енергетична залежність чутливості блоку детектування БДМГ-04 щодо енергії 662 кеВ гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs не більше ± 25 %

* - Виконання 07 має в складі блок вимірювання БОИ-12-01. Виконання 09 має в складі "інтелектуальний" блок детектування БДМГ-04. Виконання 17 має в складі блок вимірювань БОИ-12-01 з живленням +12 В.

Варіант виконання 08

Дозиметр-радіометр МКС-2001 з використанням блоку детектування БДМГ-04-02 призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання.

Технічні характеристики блоку детектування БДМГ-04-02
Параметри Значення
Діапазон реєстрованих енергій гамма-випромінювання, МеВ от 0,05 до 3,0
Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 0,04∙10-6 до 4∙10-3

Енергетична залежність чутливості блоку детектування БДМГ-04 щодо енергії 662 кеВ гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs не більше ± 25 %

Варіант виконання 10, 18*

Дозиметр-радіометр МКС-2001 (з пристроєм детектування УДЖГ-01-01) призначений для вимірювання об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині. До складу УДЖГ-01-01 входить блок детектування БДПГ-01 і монтажний комплект. У УДЖГ-01-01, на відміну від УДЖГ-01, використовується тільки основний канал з блоком детектування БДПГ-01. Компенсаційний канал в УДЖГ-01-01 відсутній.

Технічні характеристики пристрою детектування УДЖГ-01-01
Параметри Значення
Діапазон вимірювань об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині, Бк/м3 від 2∙103 до 1∙108
Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs в рідині (при довірчій ймовірності 0,95),% 30
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,1 до 3,0
Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs в рідині, м3 від 1,26∙10-3 до 2,34∙10-3
Чутливість SТ при вимірюванні активності в діапазоні від 103 Бк до 106 Бк робочого еталонного джерела типу ОСГД з радіонуклідом 137Cs, розташованому на відстані 0,12 м від торця блоку детектування від 1,12∙10-2 до 2,08∙10-2

*Примітка: варіант виконання 10 відрізняється від 18 виконання наявністю інтерфейсу RS485.

Варіант виконання 14

Дозиметр-радіометр МКС-2001 (з пристроєм детектування УДЖГ-01-02) призначений для вимірювання об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині. До складу УДЖГ-01-02 входять два блоки детектування БДПГ-01 (основний і компенсаційний) в свинцевому захисті. Основний блок детектування БДПГ-01 встановлений у вимірювальній камері. Дозиметр-радіометр МКС-2001 (далі по тексту - дозиметр-радіометр) застосовується для контролю рідких технологічних середовищ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях (АЕС). Дозиметр-радіометр може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДЖГ-04Р при модернізації АКРБ.

Технічні характеристики пристрою детектування УДЖГ-01-02
Параметри Значення
Діапазон вимірювань об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині, Бк/м3 від 2,0∙104 до 1,0∙109
Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs в рідині (при довірчій ймовірності 0,95), % 35
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,1 до 3,0
Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs в рідині, м3 від 1,47∙10-4 до 2,74∙10-4
Чутливість SТ при вимірюванні активності в діапазоні від 103 Бк до 106 Бк робочого еталонного джерела типу ОСГД з радіонуклідом 137Cs, розташованому на відстані 0,12 м від торця блоку детектування 1,6∙10-2
Варіант виконання 15

Дозиметр-радіометр МКС-2001 (з пристроєм детектування УДЖГ-01-03) призначений для вимірювання об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині. До складу УДЖГ-01-03 входять два (основний і компенсаційний) блока детектування БДПГ-01-01. Блоки детектування встановлені в свинцевому захисті. Блоки детектування БДПГ-01-01 основного і компенсаційного каналів встановлені в вимірювальних камерах (зі складу свинцевого захисту). Дозиметр-радіометр МКС-2001 застосовується для контролю рідких технологічних середовищ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях (АЕС). Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДЖГ-01-03 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДЖГ-06Р при модернізації АКРБ.

Технічні характеристики пристрою детектування УДЖГ-01-03
Параметри Значення
Діапазон вимірювань об'ємної активності радіонуклідів гамма-випромінювання в рідині, Бк/м3 від 1,0∙105 до 1,0∙1010
Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs в рідині (при довірчій ймовірності 0,95), % 30
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,1 до 3,0
Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs в рідині, м3 від 0,87∙10-5 до 1,61∙10-5
Чутливість SТ при вимірюванні активності в діапазоні від 103 Бк до 106 Бк робочого еталонного джерела типу ОСГД з радіонуклідом 137Cs, розташованому на відстані 0,12 м від торця блоку детектування від 2,59∙10-3 до 4,82∙10-3
Варіант виконання 20, 22*

Дозиметр-радіометр МКС-2001 20 і 22 виконань призначений для вимірювання об'ємної активності інертних радіоактивних газів (ІРГ). Дозиметр-радіометр застосовується для вимірювання об'ємної активності ІРГ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях. До складу УДГБ-01 входять чутливі блоки детектування БДПБ-08 (основний канал) і БДПБ-08-04 (компенсаційний канал) і вимірювальна камера, встановлені в свинцевому захисті. Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДГБ-01 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДГБ-08 (при модернізації АКРБ)..

Технічні характеристики
Параметри Значения
Діапазон вимірювань об'ємної активності ІРГ, Бк/м3 від 7,4 × 103 до 5,2 × 109
Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності ІРГ (при довірчій ймовірності 0,95) становить, % 35
Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності ІРГ 85Kr, м3 від 3,9∙10-5 до 8,1∙10-5
Чутливість SТ при вимірюванні щільності потоку від робочого еталонного джерела бета-випромінювання з радіонуклідами 90Sr+90Y, с-1∙хв-1∙см-2
для блока детектування БДПБ-08
для блока детектування БДПБ-08-04


від 0,455 до 0,945
від 0,26 до 0,54
Рівень власного фону в повітрі (при ПАЕД гамма-випромінювання не більше 0,2 мкЗв/год) для блоку детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, с-1-1 не більше 2
Рівень власного фону блоків детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, встановленого в свинцевому захисті (при ПАЕД гамма-випромінювання в повітрі не більше 0,2 мкЗв/год), с-1-1 не більше 1
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,3 до 3,0

* - до складу дозиметра-радіометра МКС-2001 20-го виконання входить насосний блок БН-01.

Маса і габарити дозиметра-радіометра МКС-2001 20, 22 виконань:
Варіант виконаня Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг, не більше
Ширина Висота Глибина
Виконання 20 (з УДГБ-01 зі свинцевим захистом і блоком насосним БН-01) 650 880 360 75
Виконання 22 (з УДГБ-01 зі свинцевим захистом) 705 640 540 140
Варіант виконання 21, 23*

Дозиметри-радіометри МКС-2001 21 і 23 виконань з пристроєм детектування УДГБ-01-01 призначені для вимірювання об'ємної активності інертних радіоактивних газів (ІРГ). До складу пристрою детектування УДГБ-01-01 входять грубі блоки детектування БДПБ-08-01 (основний канал), БДПБ-08-02 (компенсаційний канал) і вимірювальна камера, встановлені в свинцевому захисті. Дозиметр-радіометр МКС-2001 з пристроєм детектування УДГБ-01 застосовується для вимірювання об'ємної активності ІРГ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях (АЕС). Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДГБ-01-01 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДГБ-05.

Технічні характеристики
Параметри Значення
Діапазон вимірювань об'ємної активності ІРГ, Бк/3 від 3,7 × 108 до 1,1 × 1013
Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності ІРГ (при довірчій ймовірності 0,95) становить, % 35
Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності ІРГ 85Kr, м3 від 4,55∙10-9 до 9,45∙10-9
Чутливість ST при вимірюванні щільності потоку від робочого еталонного джерела бета-випромінювання з радіонуклідами
90Sr+90Y, с-1∙хв-1∙см-2
для блоку детектування БДПБ-08-01
для блоку детектування БДПБ-08-02


від 0,47∙10-2 до 0,99∙10-2
від 0,455 до 0,945
від 0,85∙10-3 до 1,75∙10-3
Рівень власного фону в повітрі (при ПАЕД гамма-випромінювання не більше 0,2 мкЗв/год) для блоку детектування БДПБ-08-01 і БДПБ-08-02, с-1 не більше 0,5
Рівень власного фону блоків детектування БДПБ-08-01 і БДПБ-08-02, встановленого в свинцевому захисті (при ПАЕД гамма-випромінювання в повітрі не більше 0,2 мкЗв/год), с-1 не більше 0,25
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,3 до 3,0

* - до складу дозиметра-радіометра МКС-2001 21-го виконання входить насосний блок БН-01.

Маса і габарити дозиметра-радіометра МКС-2001 21, 23 виконань:
Варіант виконання Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг, не більше
Ширина Висота Глибина
Виконання 21 (з УДГБ-01-01 зі свинцевим захистом, з блоком насосним БН-01) 650 890 360 110
Виконання 23 (з УДГБ-01-01 зі свинцевим захистом) 705 555 320 105
Варіант виконання 24, 25*

Дозиметр-радіометр МКС-2001 24 і 25 виконань призначений для вимірювання об'ємної активності інертних радіоактивних газів (ІРГ). Дозиметр-радіометр застосовується для вимірювання об'ємної активності ІРГ в складі апаратури контролю радіаційної безпеки (АКРБ) на атомних електростанціях. Дозиметр-радіометр з пристроєм детектування УДГБ-01 може застосовуватися для заміни пристрою детектування УДГБ-08 (при модернізації АКРБ). До складу УДГБ-01 входять чутливі блоки детектування БДПБ-08 (основний канал), БДПБ-08-04 (компенсаційний канал) і вимірювальна камера. Дозиметри-радіометри МКС-2001 24 і 25 виконань є аналогами МКС-2001 21 і 23 виконань, але без свинцевого захисту.

Технічні характеристики
Параметри Значення
Діапазон вимірювань об'ємної активності ІРГ, Бк/м3 від 7,4 × 103 до 5,2 × 109
Межа основної відносної похибки при вимірюванні об'ємної активності ІРГ (при довірчій ймовірності 0,95) становить, % 35
Чутливість SV при вимірюванні об'ємної активності ІРГ 85Kr, м3 від 3,9∙10-5 до 8,1∙10-5
Чутливість ST при вимірюванні щільності потоку від робочого еталонного джерела бета-випромінювання з радіонуклідами 90Sr+90Y, с-1∙мин-1∙см-2
для блоку детектування БДПБ-08
для блоку детектування БДПБ-08-04


від 0,455 до 0,945
від 0,26 до 0,54
Рівень власного фону в повітрі (при ПАЕД гамма-випромінювання не більше 0,2 мкЗв/год) для блоку детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, с-1 не більше 2
Рівень власного фону блоків детектування БДПБ-08 і БДПБ-08-04, встановленого в свинцевому захисті (при ПАЕД гамма-випромінювання в повітрі не більше 0,2 мкЗв/год), с-1 не більше 1
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,3 до 3,0

* - до складу дозиметра-радіометра МКС-2001 24-го виконання входить насосний блок БН-01.

Маса і габарити дозиметра-радіометра МКС-2001 24, 25 виконань
Варіант виконання Габаритні розміри, мм, не більше Маса, кг, не більше
Ширина Висота Глибина
Виконання 24 (з УДГБ-01-02, без свинцевого захисту, з блоком насосним БН-01) 650 880 360 75
Виконання 25 (з УДГБ-01-02, без свинцевого захисту) 705 610 330 55
Варіант виконання 26

Дозиметр-радіометр МКС-2001 виконання 26 (з двома блоками детектування БДМГ-04-02) призначений для вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання по двох незалежних каналах. Дозиметр-радіометр застосовується для проведення дозиметричного контролю в установах, де проводяться роботи із застосуванням радіоактивних речовин та інших радіаційно-небезпечних джерел іонізуючих випромінювань.

Технічні характеристики блоку детектування БДМГ-04-02
Параметри Значення
Діапазон енергій гамма-випромінювання, МеВ від 0,05 до 3,0
Діапазон вимірювання потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання, Зв/год від 0,05∙10-6 до 2∙10 -3
Енергетична залежність чутливості блоку детектування БДМГ-04 щодо енергії 662 кеВ гамма-випромінювання радіонукліда 137Cs не більше ± 25 %