Аналізатор АМП-12 «Пульс-1А»

Коротка інформація:

Аналізатор багатоканальний паралельного лічення АМП-12 «Пульс-1А» призначений для:

- одночасного прийому по декількох каналах імпульсних сигналів, що надходять від блоків і пристроїв детектування (БД і ПД) іонізуючих випромінювань у вигляді послідовності статистично розподілених імпульсів і виміру швидкості лічення імпульсів;

- одночасного прийому по декількох каналах аналогових сигналів постійного струму і напруги від датчиків з уніфікованими вихідними сигналами і перерахунку їх в фізичні величини по кожному каналу вимірювання.

Аналізатор АМП-12 «Пульс-1А»

Коротка інформація:

Аналізатор багатоканальний паралельного лічення АМП-12 «Пульс-1А» призначений для:

- одночасного прийому по декількох каналах імпульсних сигналів, що надходять від блоків і пристроїв детектування (БД і ПД) іонізуючих випромінювань у вигляді послідовності статистично розподілених імпульсів і виміру швидкості лічення імпульсів;

- одночасного прийому по декількох каналах аналогових сигналів постійного струму і напруги від датчиків з уніфікованими вихідними сигналами і перерахунку їх в фізичні величини по кожному каналу вимірювання.

Аналізатор багатоканальний паралельного лічення АМП-12 «Пульс-1А» (далі аналізатор) є основним структурним елементом автоматизованої системи радіаційного контролю (АСРК) АЕС і призначений для створення нової системи або модернізації існуючих АКРБ-03, 06, 08 і їх аналогів, які побудовані за трирівневою схемою:

• перший (нижній) рівень - блоки і пристрої детектування; • другий (середній) рівень - пристрої накопичення та обробки інформації; • третій (верхній) рівень - комплекс технічних засобів, який об'єднує всі пристрої накопичення та обробки інформації та здійснює управління роботою системи в цілому.

Аналізатор застосовується в вимірювальних інформаційних системах радіаційного контролю для нормальних умов експлуатації (ІІ СРК-Н) на АЕС.

Аналізатор є засобом вимірювальної техніки і відповідно до ГОСТ 27452-87 відноситься до технічних засобів ІІ СРК-Н АЕС.

Аналізатор згідно НП 306.2.202-2015 відноситься до технічних засобів автоматизації (ТСА) інформаційних систем нормальної експлуатації. По впливу на безпеку АЕС аналізатор відноситься до класу нормальної експлуатації і класифікується як 4Н згідно НП 306.2.141-2008

Аналізатор АМП-12 «Пульс-1А» пройшов приймальні випробування, оцінку відповідності технічним регламентам законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки затверджених Постановою КМУ №94 від 13.01.2016 р, має сертифікат перевірки типу № UA.TR.113-0064/02-17 версія 2 от 26.10.21 г. ТУ У 33.2-19130157-009-203.

Параметри Значення
Діапазон вимірювання швидкості лічення імпульсів, с-1 від 0,01 до 6×104
Діапазон частоти реєстрації вхідних імпульсів, Гц від 1×10-2 до 6×104
Амплітуда імпульсів, В від 3 до 12
Тривалість імпульсів, мкс от 0,2 до 2,5 (на рівні не менше 50% від амплітуди імпульсу)
Полярність імпульсів Позитивна
Кількість каналів для прийому імпульсних сигналів не більше 60
Діапазон вимірювання постійного струму, мА від 0,05 до 20
Діапазон вимірювання постійної напруги, В від 0,1 до 10
Кількість вхідних сигналів постійного струму і напруги не більше 60
Нестабільність показань, % не більше 0,5
Час безперервної роботи, годин на добу 24
Час встановлення робочого режиму, хв не більше 2
Час вимірювання, с:
- при вимірюванні швидкості лічення імпульсів;
- при вимірюванні постійної напруги

від 1 до 10000
не більше 2
Споживана потужність з урахуванням потужності, споживаної підключеними до аналізатора блоків і пристроїв детектування, ВА не більше 950
Аналізатор має блочно-модульну конструкцію і випускається в трьох варіантах: в шафі для монтажу на стіну, в якому розміщується один комплект аналізатора; в шафі для монтажу на стіну, в якому розміщується не більше двох комплектів аналізатора; в шафі для монтажу на підлозі, в якому розміщується не більше трьох комплектів блоків і вузлів аналізатора.