Історія підприємства

У 1991 році з ініціативи Володимира Олександровича Назарова, трьома державними організаціями Міністерства середнього машинобудування, розташованими в м. Жовті Води, Дніпропетровської області: приладовим заводом «Електрон», Східним гірничо-збагачувальним комбінатом та Інститутом підготовки та перепідготовки кадрів, було створено мале державне підприємство «Позитрон». У лютому 1993 року, воно було перереєстровано в Товариство з обмеженою відповідальністю «Позитрон GMBH». Колектив підприємства складався з фахівців високого класу, професіоналів своєї справи, які мали великий практичний досвід розробки, виробництва і впровадження виробів і проектів будь-якої складності, які пройшли хорошу школу ядерного приладобудування СРСР.

На початкових етапах своєї діяльності були встановлені контакти з багатьма фірмами Європи і Америки, виробниками радіометричної і дозиметричної апаратури (РДА); з представниками Європейського Співтовариства та представниками МАГАТЕ. Це дозволило вивчити номенклатуру продукції, організацію розробки, виробництва і збуту, отримати зразки нових приладів з контролю вмісту радону і забруднення радіонуклідами продуктів харчування, розроблені і виготовлені в Німеччині, Швеції та США. З фірмою Genitrоn Instruments GMBH був підписаний контракт про сервісне обслуговування на території України, Білорусі та Росії дозиметрів MIRA-661, поставлених в рамках гуманітарної допомоги.

Через Європейське Співтовариство було розпочато роботи по залученню капіталу європейських фірм до спільної розробки і кооперативного виробництва РДА. Також були отримані зразки дозиметричних і радіометричних приладів зарубіжних фірм для контролю продуктів харчування: LB 200 (Німеччина), монітор радону ATMOS 12D (Швеція), набір вибухобезпечних електретних вимірників радону у воді і повітрі, вимірників аерозолів тритію (система Е-РЕRM, фірма Rad Elec, СШA), спектрометр переносний TISA (Німеччина), дозиметр MIRA-661 для виконання робіт з дозиметричного контролю та контролю радону в приміщеннях, контролю продуктів харчування.

Налагодивши тісні ділові стосунки з німецькою фірмою «Genetron Instruments GMBH», наше підприємство почало просувати на ринок СНД автоматизовану систему контролю радіаційного стану (АСКРО) - SkyLink.

Активно розвиваючи співробітництво з нашими німецькими партнерами - підприємство налагодило кооперированное виробництво по збірці професійного радон-монітора AlphaGUARD, призначеного для безперервного автоматичного вимірювання об'ємної активності радону в повітрі. А також спільно з УНЦРМ, НПФ «РОСА», м.Київ, «Позитрон GMBH» розробив перший прилад власного виробництва - радіометр «КСИРА 2010Z» (комплекс засобів вимірювань альфа-активності радону в повітрі).

Однак важке економічне становище України, в період з 1991 по 1995 роки, перешкоджало розвитку виробництва радіаційної та дозиметричної апаратури. Падіння попиту на ринку таких приладів поставило підприємство перед питанням виживання і фахівці, крім розробки профільних виробів, змушені були розробляти іншу продукцію, як-то:

сигнальний гучномовний пристрій (СГУ) «СИГНАЛ-150», для служб МВС, МНС, СБУ, швидкої допомоги, пожежників та ін. служб;

регулятор температури РТМ-01;

систему обліку молока «Нектар»

Таким чином, підприємству вдалося вижити в найскладніший час і завдяки ефективному управлінню, воно зуміло знайти своє місце на ринку і утримати позиції.

У 1995 році, розвиваючи свій виробничий потенціал в області радіаційного приладобудування, за рекомендаціями Держкомкордону України, був розроблений індикатор сумарного потоку нейтронного і гамма випромінювання РПС-01 «Кордон». Ця система («Кордон») оптимально вписувалася в концепцію розвитку екологічного і радіоекологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. Ця концепція була затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 113 від 22.01.1995 р. та № 198 від 20.03.1995 р. Уже в 1996 році були затверджені технічні умови на індикатор РПС-01 «Кордон» і узгоджені в Держстандарті України. У тому ж, 1996 році, був отриманий сертифікат Держстандарту Росії, а в 1999 році індикатор сертифікований Держстандартом України. Перші індикатори РПС-01 «Кордон» серійного зразка були введені в експлуатацію в 1996 році на міжнародному терміналі "Аеропорт Харків", м.Харків та міжнародному автотерміналі «Автопорт Чоп», м. Ужгород. Отримана висока оцінка фахівців Інституту ядерних досліджень Академії наук України і ВНДІМ ім. Менделєєва м. Санкт-Петербург, дозволили здійснити поставки системи «Кордон» в Німеччину та країни СНД. З цього моменту система «Кордон» отримала «атестат зрілості» і путівку в життя. Незважаючи на успіхи, підприємство не зупинялося на досягнутому, і в 2000-2001 роках була здійснена модернізація індикатора РПС-01 «Кордон». Радіометр нейтронного і гамма випромінювання РКС-02 «Кордон» було внесено в Держреєстр засобів вимірювальної техніки під № У1475-01. Завдяки цьому, кількість користувачів і географія поставок значно розширилась.

Паралельно з виробництвом системи «Кордон», підприємство, виконувало технічне завдання Запорізької АЕС з модернізації установок РЗБ-04-04. Протягом короткого часу було розроблено якісно новий виріб - установка сигнальна РЗБ-04-04М. У період з 1996 по 1998 рік на ЗАЕС було поставлено 5 таких установок. У 1998 році була проведена чергова модернізація установки РЗБ-04-04М з відповідним розширенням переліку вирішуваних завдань. Нова установка отримала назву «Радіометр забрудненості поверхонь альфа- і бета-активними речовинами РЗБА-04-04М». Проведена модернізація і поліпшені технічні характеристики установки дозволили укласти міжнародний контракт на поставку таких установок для АЕС «Козлодуй», Болгарія.

Особливе місце в історії розвитку підприємства займає виконання договору укладеного між ДСП "Чорнобильська АЕС" і ТОВ "Позитрон GMBH", в рамках якого «Позитрон GMBH» модернізував і здав в експлуатацію 40 радіометрів РЗБА-04-04М для санпропускнику СП 1430 ДСП «Чорнобильська АЕС». Це було перше серйозне випробування для всього підприємства і дуже велика відповідальність, але і тут «Позитрон» показав себе надійним і відповідальним партнером, якому, по праву, можна довірити рішення найскладнішого завдання. Сьогодні радіометри РЗБА-04-04М успішно експлуатують всі АЕС України, а також на об'єктах СВЯП-2, саншлюзи об'єкта «Укриття», ДСП «Чорнобильська АЕС» і на багатьох інших об'єктах, як в Україні, так і за її межами.

Найбільш значна частина радіометрів (з 2001 року, загалом, поставлено 174 одиниці різної модифікації), сьогодні працює на підприємствах ядерної енергетики Російської Федерації. Величезний внесок у просуванні даного обладнання на території РФ належить ТОВ НВП «ДОЗА» (м.Москва, м Зеленоград) - одного з найбільших розробників, виробників і постачальників обладнання радіаційного контролю в Росії і країнах СНД.

Ще одним важливим напрямком роботи підприємства було створення багатоканальної установки автоматизованого збору, обробки, представлення інформації і управління датчиками «Пульс-1М», розробка якого почалася ще в 1995 році. Для поставки на Південно-Українську АЕС установка «Пульс 1М» пройшла сертифікаційні випробування по ДСТУ 3413. А в 1998 році був поставлений 2-й аналізатор «Пульс-1М» на Хмельницьку АЕС з підключенням 200 блоків детектування.

Грунтуючись на досвіді експлуатації, отриманому в результаті встановлених раніше приладів, була проведена модернізація установки «Пульс-1М» і в 2003 році, успішно пройшовши державні випробування, був запущений в серійне виробництво аналізатор багатоканальний паралельного лічення АМП-12 «Пульс-1А». В цьому ж році аналізатор АПМ-12 «Пульс-1А» активно впроваджується на атомні станції України і Литви.

Початок серйозним проектам з модернізації та реконструкції систем АКРБ енергоблоків АЕС, було покладено в 2000 році в тісній співпраці з ТОВ «Вестрон» (м.Харків, Україна), яке спеціалізується на виконанні всього комплексу робіт з автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСУ ТП) промислових підприємств, включаючи проектування, виготовлення, випробування, постачання, впровадження і супровід в експлуатації систем АСУ ТП атомних і теплових електростанцій, інших промислових об'єктів.

Розпочавши активну спільну діяльність з впровадження проектів на двох АЕС України (Запорізька та Рівненська АЕС), «Вестрон» і «Позитрон», в ході першого етапу, в 2003 році, поставили і впровадили перші 2 аналізатора АМП-12 "Пульс-1А", інтегровані з системою верхнього рівня, програмно-технічним комплексом «Вулкан-РК», виробництва ТОВ «Вестрон».

В рамках проектів модернізації АКРБ АЕС України підприємством «Позитрон», на початок 2013 року, поставлено 176 аналізаторів «Пульс-1А», 805 блоків детектування БДМГ-04, 163 дозиметра-радіометра МКС-2001.

Упродовж усього періоду існування «Позитрон GMBH» нам довіряють усе більш складні і відповідальні проекти і ми з успіхом з ними справляємося. У чому секрет успіху? Секрет простий! Прагнення всіх співробітників до досягнення поставленої мети підприємства. Сьогодні «Позитрон GMBH» є корпоративним постачальником, затвердженим НАЕК «Енергоатом» Міністерства палива та енергетики України, всієї номенклатури виробленого обладнання на Запорізьку, Рівненську, Хмельницьку, Южно-Українську АЕС.